Σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία

Στην σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία η θεμελιώδης αρχή του Συντάγματος, δηλαδή η δημοκρατική αρχή, προϋποθέτει εννοιολογικά αφενός την τυπική νομιμοποίηση, που γεννά η τήρηση της Δημοκρατίας νομιμότητας, και αφετέρου την οικονομική νομιμοποίηση, μέσω της οποίας καθίσταται απολύτως αναγκαίο ο δημοκρατικός προσανατολισμός των συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών από τους φορείς των πολιτικών οργάνων.

Θεσπίζεται δηλαδή μια νομιμότητα, ένας τρόπος άσκησης της εξουσίας. Που ακριβώς στοχεύει οι ενλόγω νομιμότητα; Στοχεύει στην άμεση διασφάλιση ενός τεκμηρίου συναίνεσης του λαού στις πράξεις των συνταγματικών οργάνων, τα οποία εκλέχτηκαν κατ’ εφαρμογή αυτής της δημοκρατικής νομιμότητας.

Επομένως, όταν τηρούνται οι προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες του πολιτικού συστήματος, οι οποίες καταγράφονται είτε στο Σύνταγμα, είτε σε άλλους κανόνες και προβλέπουν ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ, τότε ισχύει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.

Οι εκλογικές κυρίως διαδικασίες ή άλλες διαδικασίες είναι ο συνδετήρας, ως συνδέουν την πολιτική εξουσία, τους φορείς καθώς και τα όργανα με την ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, τη λαϊκή βούληση.

Η εκλογική διαδικασία ΣΥΓΚΡΟΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ και το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Η εκλογική διαδικασία αποδίδει τους ΦΟΡΕΙΣ και τα ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Τα όργανα εξουσίας του πολιτικού συστήματος διακρίνονται σε νομοθετικά, εκτελεστικά και δικαστικά. 

Όταν μία απόφαση προέρχεται από ένα εκλεγέν όργανο, τηρουμένης της νομιμότητας, τότε το όργανο αυτό έχει ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ εκείνων των ατόμων, που το εξέλεξαν κατά την διαδικασία των εκλογών.

  Η νομιμότητα σημαίνει την αρμονία ενός νομικού συστήματος προς μία νομικά υπέρτερη και για το λόγο αυτό δεσμεύτηκε επιταγή.

  Η έννοια της νομιμότητας προϋποθέτει την έννοια της νομιμοποίησης

  Η νομιμοποίηση είναι ανάλογη με την δυνατότητα του κρινομένου θεσμού να επιτυγχάνει τη ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ κυρίως εκείνων των ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Και που αποδοκιμάζουν μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Για το λόγο αυτό η νομιμοποίηση αποτελεί αέναη ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ χωρίς οριστική έκβαση, στο βαθμό που η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ δύναται να προκύψει εκ νέου.

Το Πολίτευμα της Δημοκρατίας επιδέχεται του ορισμού ο συστήματος βασισμένο σε μια συνεχή διαδικασία νομιμοποίησης.

Ποιες είναι οι δύο διαστάσεις της νομιμοποίησης; Οι δύο διαστάσεις της να μου ποίησης είναι η δημοκρατική τυπική νομιμοποίηση και δημοκρατική ουσιαστική νομιμοποίηση.

Η δημοκρατική ουσιαστική νομιμοποίηση είναι η νομιμοποίηση από την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ που λέγεται λαός!

Από τη στιγμή που τηρείται απαρέγκλιτα η δημοκρατική νομιμότητα, τηρείται και τυπική νομιμοποίηση.

👉 Δημοκρατική νομιμότητα και τυπική νομιμοποίηση ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ! Είτε υπάρχουν και οι δύο τους, ή δεν υπάρχει καμία τους!

👉 Όταν απουσιάζει η δημοκρατική νομιμότητα δεν μπορεί να υπάρξει η δημοκρατική τυπική νομιμοποίηση!

👉 Η δημοκρατική νομιμοποίηση που συμπίπτει με την δημοκρατική νομιμότητα, η οποία εγκαθιδρύεται από το Σύνταγμα είναι ΤΥΠΙΚΑ ΕΛΕΓΞΙΜΗ από πλευράς τήρησης.

👉 Η δε παραβίαση της έχει ως άμεση απόρροια πολλαπλές ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

👉 Στην τυπική νομιμοποίηση πράξεις και αποφάσεις έχουνε υπέρ τους τη ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

Για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση ο λαός να έχει επιλέξει ένα όργανο, αλλά να μη συμφωνεί με τους οποίους κανόνες τα έτη μια κυβέρνηση, η Βουλή, τα δικαστήρια, ο νομάρχες, ο δήμαρχος. Στην περίπτωση αυτή η δημοκρατική τυπική νομιμοποίηση παραχωρεί τη θέση της στο λαό, στην ουσιαστική δηλαδή νομιμοποίηση.

Στην ουσιαστική νομιμοποίηση η απόφαση νομιμοποιείται όχι μόνο κατά τεκμήριο, κάθε υπόθεση, αλλά νομιμοποιείται κατ’ουσίαν, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!

Γι’αυτό λέγεται ουσιαστική νομιμοποίηση. Εν ολίγοις, ερευνάται αν η κοινωνία παρέχει εκ των πραγμάτων την συναίνεση της και μετά την έρευνα διαπιστώνεται η ότι παρέχει και ντέλι συντρέχει ουσιαστική νομιμοποίηση ή ότι δεν παρέχει και δεν συντρέχει ουσιαστική νομιμοποίηση.

👉 Η ουσιαστική νομιμοποίηση δεν ταυτίζεται με την δημοκρατική νομιμότητα.

👉 Ο λαός είναι εκείνος που νομιμοποιεί ουσιαστικά, που δίνει συναίνεση ή όχι!

Η συνδρομή της ουσιαστικής νομιμοποίησης δεν είναι τυπικά ελέγξιμη, αλλά είναι προϊόν ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΚΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ! 

Η δύναμη του λαού είναι υψίστης σημασίας.

Εν συνεχεία, η δημοκρατική ουσιαστική νομιμοποίηση είναι η σύγχρονη διάσταση της δημοκρατικής αρχής, που συνδέεται άμεσα με ένα κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ο θεμελιακός παράγοντας του δημοκρατικού πολιτικού συστήματος και διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ουσιαστική νομιμοποίηση. Αυτό συμβαίνει γιατί τα ΜΜΕ είναι το μέσο που μεταφέρει και γνωστοποιεί το πολιτικό λόγο στην κοινωνία.

Ο πολιτικός λόγος είναι εκείνος που προσδιορίζει την κοινωνική στάση. 

Η συνολική λειτουργία της δημοκρατικής αρχής προϋποθέτει την πληροφόρηση των πολιτών για όλα εκείνα τα γεγονότα που συμβαίνουν σε μια πολιτεία.

Η γνώση των συντελούμενο προϋποθέτει την πλήρη και ΟΧΙ την ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Με τον τρόπο αυτό, τα res publica συντελούνται με βάση την διαφάνεια και, συνακόλουθα, όλες δρώσες σας πολιτικές δυνάμεις είναι ορατές.

Αξίζει να λεχθεί ότι στην λογική της αρχής διαφάνειας υπακούει και η αρχή της δημοσιότητας, η οποία πω βρε προβλέπεται ρητώς από το Σύνταγμα. 

Το Σύνταγμα μας, ο κορυφαίος κανόνας!

Είδαμε λοιπόν το λαό, την κοινωνία σε θέση πρωταγωνιστεί στην δεύτερη διαστάσει της Δημοκρατίας αρχής της νομιμότητας, την λεγόμενη δημοκρατική ουσιαστική νομιμοποίηση. 

Ο λαός συναινεί ή δεν συναινεί.

Ο λαός έχει τεράστια δυναμική! 

👉 Να καταφέρει 

👉 Να ανατρέψει 

👉 Να κατορθώσει

Προτεραιότητα του κρατικού μηχανισμού οφείλει να είναι όλα ως! 

Να υπάρχει και να εκδηλώνεται ο σεβασμός προς την βούληση του λαού! 

Ο αγανακτισμένος λαός θα δώσει παρουσία σε αυτές τις κάλπες για να ανατρέψει με την δυναμική του τα κακώς κείμενα! 

Οι εκλογές δεν θέλουν ΑΠΟΥΣΙΑ! 

Οι εκλογές αυτές θέλουν ΠΑΡΟΥΣΙΑ!

Αδήριτη αναγκαιότητα να επέλθει η αλλαγή! 

Με δύναμη ψυχής θα πράξουμε ανάλογα για να αποφασίσουμε εμείς για το δικό μας μέλλον! Και όχι οι άλλοι! 

Η απουσία από τις εκλογές δεν είναι λύσεις σε καμία περίπτωση!

Η ενεργό συμμετοχή του λαού είναι ικανοί να ανατρέψει το υπάρχον πολιτικό σύστημα, που οδήγησε σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια την κοινωνία, την χώρα μας!

Στις 21 Μαΐου παλεύουμε όλοι μαζί! 

Στις 21 Μαΐου θα δώσουμε μάχη για την Ελλάδα που αγαπάμε και ονειρευόμαστε! 

Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι! 

Διαφέρουμε, η φθορά δεν έχει αγγίξει την ψυχή μας!

Με όπλο την ψυχή λοιπόν, θα δώσουμε τη μάχη μας για το κοινό καλό, το κοινό όφελος!

Η Ελλάδα αντιστέκεται! Ο λαός είναι η δύναμη! Με την παρουσία των πολιτών στις εκλογές θα ακουστεί η φωνή του αγανακτισμένου λαού! 

Ερχόμαστε! 

Γίνε ΕΣΥ Η ΑΛΛΑΓΗ, που θέλεις να φέρεις… 

Η μόνη επιλογή κίνημα ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ 

Γεώργιος Φίλιππας

✅ Διαφέρουμε, θα τα καταφέρουμε… Μαζί!

Υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας - Κίνημα “Ελεύθεροι Ξανά”

mob.: 6955422489
www.giorgosfilippas.gr
e-mail: mr @ macroweb.gr

Αφήστε μια απάντηση