Σου μιλούν για σταθερότητα · Μα μεγαλύτερη αστάθεια δεν έχεις βιώσει ποτέ

Σου μιλούν για σταθερότητα…Μα μεγαλύτερη αστάθεια δεν έχεις βιώσει ποτέ…Σου μιλούν με βεβαιότητα μα δεν έχεις νιώσει ποτέ μεγαλύτερη αβεβαιότητα…Σου μιλούν για ανάπτυξη μα εσύ ζεις με επιδόματα και κουπόνια…

Συνέχισε να διαβάζειςΣου μιλούν για σταθερότητα · Μα μεγαλύτερη αστάθεια δεν έχεις βιώσει ποτέ