Τι εκπροσωπεί το κίνημα “Ελεύθεροι Ξανά”.

Είμαστε Έλληνες Δημοκράτες, με πατριωτική συνείδηση!

Όραμα μας είναι μια Ελεύθερη Ελλάδα, ανεξάρτητη, ισχυρή και αυτοδύναμη. Μια Ελλάδα που θα αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής ευημερίας, με πραγματική Δημοκρατία, αξιοκρατία και ισονομία, με πνευματική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση πραγματικής Δημοκρατίας, είναι η αλλαγή του πολιτειακού συστήματος και του συντάγματος, ώστε να διασφαλίζεται η κυριαρχία των πολιτών αντί της κυριαρχίας των πολιτικών.

Οι πολιτικές μας θέσεις είναι απεγκλωβισμένες από ιδεοληπτικές προσηλώσεις, ευεπίφορες, ανθρωποκεντρικές, υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και διάκεινται υπέρ:

1. Της εθνικής αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας και κυριαρχίας.

2. Της διακυβέρνησης της χώρας από μη επαγγελματίες πολιτικούς, ανακλητούς, ικανούς, συνεπείς, έντιμους και έτοιμους να κάνουν την υπέρβαση, αναλαμβάνοντας ευθύνες για τις πολιτικές τους πράξεις και παραλείψεις, άνευ ασυλίας και παραγραφής.

3. Της ανάδειξης υψηλών αρχών και αξιών, της προστασίας των κεκτημένων, με αγώνες, ανθρωπίνων ελευθεριών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως της ελεύθερης βούλησης, της απρόσκοπτης έκφρασης, της ελεύθερης μετακίνησης και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

4. Της αναβάθμισης και προστασίας θεσμών και δομών, ιδιαίτερα της οικογένειας, της παιδείας, της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της ενημέρωσης και των διαχρονικών πολιτισμικών παραδόσεων του Ελληνισμού.

5. Των τεκμηριωμένων επιλογών σε οικονομικό, τραπεζικό, νομισματικό και δημοσιονομικό επίπεδο, που οδηγούν σε αυτοδύναμη ανάπτυξη, διασφαλίζουν την αυτάρκεια της χώρας και υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.

6. Της αποκήρυξης του παράνομου τμήματος του δημοσίου χρέους και όσων μνημονιακών δεσμεύσεων οδηγούν την χώρα σε υποτέλεια, φτωχοποίηση, υφαρπαγή του εθνικού και ιδιωτικού πλούτου και ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς και της δικαίωσης των ζημιωθέντων από το PSI.

7. Της αναθεώρησης των εθνικά επιζήμιων συμφωνιών και της αποφασιστικής αξίωσης των γερμανικών αποζημιώσεων και οφειλών.

8. Της διασφάλισης εργασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των Ελλήνων Πολιτών, με στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών για την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος.

9. Της αξιοποίησης και όχι ξεπουλήματος ή εκχώρησης του υλικού και άυλου πλούτου της Ελλάδος (εδαφικού, ορυκτού, θαλάσσιου, υποθαλάσσιου, εναέριου, ιστορικού, γλωσσικού κλπ), με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο πλούτος αυτός ανήκει αποκλειστικώς και ισομερώς σε όλους τους εν ζωή γηγενείς Έλληνες και όχι στους πολιτικούς διαχειριστές ή στην εγχώρια και διεθνή ελίτ.

10. Της λογικής, δίκαιης και ανταποδοτικής φορολογίας, της προστασίας της ακίνητης περιουσίας με κατάργηση κάθε άμεσου και έμμεσου φόρου, καθώς και της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

11. Της θέσπισης ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρών ποινών, καθώς και του ελέγχου των τυχόν επιζήμιων πράξεων και παραλείψεων σε εθνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, με παραπομπή σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη όλων όσων ενέχονται σ’ αυτές.

12. Της συνένωσης και στήριξης των απανταχού Ελλήνων και ιδιαίτερα του Κυπριακού Ελληνισμού, της ενίσχυσης των δεσμών με τους φιλέλληνες παγκοσμίως, καθώς και του ουσιαστικού δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού.

13. Των ουσιαστικών μέτρων αποτροπής εισόδου, περιορισμού και άμεσης απέλασης των παράνομα εισερχομένων αλλοδαπών, της παύσης λειτουργίας των σχετικών ΜΚΟ, καθώς και της αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου και του επανελέγχου των αδειών παραμονής και των Ελληνοποιήσεων, με άμεση απέλαση όσων δεν απασχολούνται νομίμως ή παρανομούν.

14. Μιας κοινωνικά και εθνικά χρήσιμης Ε.Ε. με επίκεντρο τον άνθρωπο, χωρίς μέλη – δυνάστες και με πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της (δημιουργικός ευρωσκεπτικισμός).

15. Υπέρ ενός μακρόπνοου εθνικού σχεδιασμού, που θα καθιστά την Ελλάδα κυρίαρχο παράγοντα στην νέα γεωπολιτική αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται και θα διασφαλίζει την ειρήνη, την ευημερία και την αυθυπαρξία του ελληνισμού.